1. Bekendmakingen Enkhuizen
  2. Kennisgeving besluit op beschikking, Klaverweid 25, 1602LR Enkhuizen

Enkhuizen | omgevingsvergunning

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Enkhuizen. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Enkhuizen valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Kennisgeving besluit op beschikking, Klaverweid 25, 1602LR Enkhuizen

De gemeente heeft op 13 december 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00000770 voor het brandveilig gebruiken van basisschool de Driespan op locatie Klaverweid 25, 1602LR Enkhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten: 1.het brandveilig gebruiken Inzage De stukken kunt u digitaal inzien bij 'bekijk documenten' van deze publicatie en de stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Procedure Indien u daartoe gerechtigd bent kunt u een beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email ruimte@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228. Voorlopige voorziening Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Inhoud bezwaar- of beroepschrift Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt/beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Locatie: Klaverweid, Enkhuizen

Deel dit artikel

Redactie EnkhuizenStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Enkhuizen inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Enkhuizen.