1. Bekendmakingen Enkhuizen
  2. Wet bodembescherming Melding Besluit Uniforme Saneringen Noorder Boerenvaart 43 te Enkhuizen

Noord-Holland | meldingen

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Enkhuizen. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Enkhuizen valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Wet bodembescherming Melding Besluit Uniforme Saneringen Noorder Boerenvaart 43 te Enkhuizen

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING (BESLUIT UNIFORME SANERINGEN) Deze kennisgeving heeft betrekking op een eenvoudige bodemsanering, die met een standaardaanpak op grond van het Besluit Uniforme Saneringen, kan worden gerealiseerd. Deze sanering wordt op één perceel uitgevoerd en heeft daarom geen gevolgen voor eventuele andere belanghebbenden. Woont of werkt u in de buurt van de locatie van deze bodemsanering, dan kan het voor u van belang zijn deze advertentie te lezen. Melding De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft op 21 november 2023 een melding ontvangen van een eenvoudige bodemsanering categorie immobiel, die op grond van het Besluit Uniforme Saneringen zonder beschikking kan worden uitgevoerd. De bodemsanering betreft de locatie Noorder Boerenvaart 43 te Enkhuizen. Deze kennisgeving is nog geen uitspraak over de geldigheid van de melding. Binnen vier weken na ontvangst van de melding informeren wij de melder schriftelijk wanneer de melding niet in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. De sanering mag na 5 weken van de ontvangst van deze melding worden uitgevoerd. Voor nadere informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord tel.: 088-102 13 00. Geen bezwaar Op grond van de Wet bodembescherming en het Besluit Uniforme Saneringen is het niet mogelijk om bezwaar en/of beroep in te dienen tegen de ingediende melding, omdat geen sprake is van een beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Locatie: Noorder Boerenvaart, Enkhuizen

Deel dit artikel

Redactie EnkhuizenStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Enkhuizen inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Enkhuizen.