1. Bekendmakingen Enkhuizen
  2. WATERSCHAPSBLADkennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het leggen van een kabel via gestuurde boring in de beschermingszone van de waterkering van Vlakwater 15 naar Zoutketen 18 in Enkhuizen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Enkhuizen. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Enkhuizen valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Deel dit artikel

Redactie EnkhuizenStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Enkhuizen inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Enkhuizen.

Meer Bekendmakingen