1. Bekendmakingen Enkhuizen
  2. Verleende evenementenvergunning Circus Freiwald 28 juni 2024 tot en met 7 juli 2024 in Enkhuizen

Enkhuizen | evenementenvergunning

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Enkhuizen. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Enkhuizen valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Verleende evenementenvergunning Circus Freiwald 28 juni 2024 tot en met 7 juli 2024 in Enkhuizen

Op 4 januari 2024 is er een vergunning verleend voor Circus Freiwald in Enkhuizen. Het evenement vindt plaats op het plantsoen/groenstrook op het terrein aan de Dreef, bij de rotonde en het Wethouder Westdorp (fietspad) in Enkhuizen. De voorstelling vinden plaats op: vrijdag 28 juni 2024 van 19:00 uur tot 21:00 uur, zaterdag 29 juni 2024 van 15:00 uur tot 17:00 uur en 19:00 uur tot 21:00 uur, zondag 30 juni 2024 van 13:00 uur tot 15:00 uur, vrijdag 5 juli 2024 van 19:00 tot 21:00 uur, zaterdag 6 juli 2024 van 15:00 uur tot 17:00 uur en 19:00 uur tot 21:00 uur, zondag 7 juli 2024 van 13:00 uur tot 15:00 uur. Informatie over het besluit: Voor het inzien van de vergunning kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimte, telefoonnummer: 0228-510 111. Bezwaar Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van gemeente Enkhuizen, Postbus 20, 1601 AA Bovenkarspel. De verzenddatum is gelijk aan de datum waarop de vergunning is verleend. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen. • Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten. • Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem), Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen viahttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD) Enkhuizen, 5 januari 2024

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie EnkhuizenStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Enkhuizen inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Enkhuizen.