1. Bekendmakingen Enkhuizen
  2. Ontwerp Bestemmingsplan “Enza Zaden Haling 1E”, Enkhuizen

Enkhuizen | bestemmingsplan

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Enkhuizen. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Enkhuizen valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Ontwerp Bestemmingsplan “Enza Zaden Haling 1E”, Enkhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen maken het volgende bekend. Met ingang van woensdag 20 december 2023 zal gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Enza Zaden Haling 1E” op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage worden gelegd. Bestemmingsplan Met het ontwerpbestemmingsplan wordt uitbreiding van onder andere kassen, laboratoria en andere bedrijfsruimten mogelijk gemaakt voor het ter plaatse gevestigde groenteveredelingsbedrijf op Haling 1E in Enkhuizen. Ter inzage Dit plan ligt voor een ieder ter inzage vanaf woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024. U kunt de documenten op twee manieren bekijken: 1.U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0388.BPEnzaZadenHaling1-ON01 2.U maakt een afspraak om de documenten te bekijken in het Stadskantoor, Hoogstraat 11, 1601 KT Enkhuizen. Hiervoor kunt u tijdens de openstelling van het gemeentehuis een afspraak maken met een medewerker van het team ruimtelijke ordening, telefoonnummer: 0228-360100 of via www.enkhuizen.nl. Zienswijzen Tijdens de ter inzage periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijk: aan de gemeenteraad van Enkhuizen, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden “zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Enza Zaden Haling 1E, zaaknummer 233155’. De zienswijze dient voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering. Mondeling: hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage termijn, een afspraak te worden gemaakt met een medewerker van het team ruimtelijke ordening, telefoon 0228-360100.

Locatie: Haling, Enkhuizen

Deel dit artikel

Redactie EnkhuizenStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Enkhuizen inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Enkhuizen.

Meer Bekendmakingen