1. Bekendmakingen Enkhuizen
  2. Kennisgeving besluit op beschikking, Westerstraat 39 in Enkhuizen

Enkhuizen | reclamevergunning

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Enkhuizen. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Enkhuizen valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Kennisgeving besluit op beschikking, Westerstraat 39 in Enkhuizen

De gemeente heeft op 23 februari 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2024-00000122 voor het plaatsen van raamstickers in de etalage van de winkel op de locatie Westerstraat 39 in Enkhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten: •het plaatsen van handelsreclame   Inzage Wilt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien, dan kan dit op verzoek. Uw verzoek kunt u doen via ruimte@sed-wf.nl met vermelding van het zaaknummer en het adres van het dossier.   Procedure Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van gemeente Enkhuizen, Postbus 11, 1600 AA Enkhuizen. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email ruimte@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228. Voorlopige voorziening Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Inhoud bezwaar- of beroepschrift Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt/beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie EnkhuizenStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Enkhuizen inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Enkhuizen.